0% Завршено
0/58 Корака

Придеви

Придеви

Придеви-преглед градива, граматичке особине придева, врсте придева