0% Завршено
0/15 Корака

Исказивање реченичних чланова

Исказивање реченичних чланова

Исказивање реченичних чланова – преглед градива, исказивање реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом