0% Завршено
0/58 Корака

Бројеви

Бројеви

Бројеви – предавање – врсте бројева

Бројеви – преглед градива, стоје уз именицу као придеви и придевске заменице

Бројеви – показна вежба